Разписание на влаковете: (източник http://www.bdz.bg)

София-Враца 

5:10; 7:00; 11:37; 14:40; 15:55; 17:05; 19:45

Враца-София

6:50; 08:46; 10:18; 12:49; 15:21; 16:48; 18:28; 21:12

 

Видинраца

05:45; 12:15; 13:34; 18:00

Враца-Видин

05:58; 08:53; 14:01; 18:52

 

Варна-Враца (с прекачване в Мездра)

05:05; 07:35; 11:28; 13:35; 22:00

Враца-Варна (с прекачване в Мездра)

07:50; 10:18; 15:21; 16:48; 21:12

 

Разписание за автобуси:

 

http://www.centralnaavtogara.bg)

http://avtogari.info/

 

София - Враца
07:30; 08:15; 09:00; 09:30; 10:30; 11:00; 12:30; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:50; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 17:45; 18:00;(
И само в неделя 18:30)

билета е 12 лв.